Monday, March 14, 2016

Spring is coming

The winter is almost over!!!

My card is all about spring with a lot of green leaves, flowers and of course butterflies.
I adders some stitching and used my brand new stencil from TCW to add some dimension.  

Już prawie koniec zimy!!!

Moja kartka jest bardzo wiosenna z dużą ilościa zielonych liści, kwiatów i oczywiście motyli.
Zrobiłam przeszycia i użyłam świeżo zakupionej maski z TCW aby dodać więcej tekstury.

Close up on the stencilling effect, stitching and distressed edges.

Zbliżenie na piękny efekt, który dała mi maska, przeszycia i poszarpane kreawędzie.


Entering the following challenges:Użyłam papiery z kolekcji:
Mroźny Dzień: MD 05, MD 02
Magia Cieni: MC 08
oraz WM 15, RO 10

Have a great day/miłego dnia życzę

PS.